บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด รับให้บริการงาน Scan ข้อมูลแบบ 3 มิติ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในงานต่างๆ เช่น งานต้นแบบ งานด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านการแพทย์ ด้านยานยนต์ และอื่นๆ ด้วยราคาย่อมเยาว์ และเสนอราคาก่อนเริ่มงาน