บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด มีบริการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในหารผลิตต่างๆ จนคุณสามารถได้ผลงานที่พอใจ ภายใต้งบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริการของเรามีดังนี้

  • Seminar : เรามีทีมงานที่สามารถจัดสัมนาในหัวข้อเกี่ยวกับ 3D Printing เทคโนโลยี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า
  • Training : เรามีคอร์สเทรนนิ่งเกี่ยวกับ 3D Printing มากมาย ทั้งแบบที่เรากำหนดขึ้นหรือแบบที่ลูกค้าต้องการให้จัด เรามีสัมนาทั้งแบบ public และแบบ on-site สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้
  • Consult : เรารับให้คำปรึกษา ทางด้านเทคโนโลยีดารผลิตและการออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้ผลงานที่พอใจ ภายใต้งบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • Workshop : หากลูกค้าท่านใดสนใจ workshop แบบ on-site เพื่อสอนเทคนิคต่างๆ ก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้

ผลงานที่ผ่านมาของเรา